Doctorado en Equidad e Innovacin en Educacin

 

Ángeles Parrilla Latas

Dpto. Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Facultade de CC. Educación e do Deporte

Campus A Xunqueira

36005 Pontevedra (España)

Tfno. (34) 986 801773

Universidad da Coruña | Universidad de Cantabria | Universidad de Oviedo | Universidad de Santiago | Universidad de Vigo

doctoequidad@uvigo.es