Campus del Agua

Requisitos de Acceso

Poderán acceder a este programa de doutoramento aqueles estudantes que, de acordo aos requisitos de acceso, solicíteno e cumpran algunha das condicións seguintes:

1. Os estudantes que cursen e aproben os seguintes másteres impartidos polas Facultades de Ciencias da Educación e Facultades de Formación do Profesorado das cinco Universidades participantes. Entre eles, algúns másteres necesitarán ser completados cunha formación complementaria sobre Metodoloxía da Investigación Educativa.

 • Mestrado Universitario en Innovación, orientación e avaliación educativa (UDC)
 • Mestrado Universitario en Profesorado (UDC)
 • Mestrado Universitario en Investigación e Innovación en contextos educativos (UC)
 • Mestrado Universitario en Formación do Profesorado de Ed. Secundaria (UC)
 • Mestrado Universitario en Intervención e investigación socioeducativa (UNIOVI)
 • Mestrado Universitario en Profesorado (UNIOVI)
 • Mestrado Universitario en Educación, Xénero e Igualdade (USC)
 • Mestrado Universitario en Procesos de Formación (USC)
 • Mestrado Universitario en Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario (USC)
 • Mestrado Universitario en Dirección de Actividades Educativas na Natureza (USC)
 • Mestrado Universitario en Profesorado (USC)
 • Mestrado Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos (UVIGO)
 • Mestrado Universitario en Investigación psicosocioeducativa con adolescentes (UVIGO)
 • Mestrado Universitario en Necesidades especificas de apoio educativo (UVIGO)
 • Mestrado Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos (UVIGO)
 • Mestrado Universitario en Profesorado (UVIGO)

2. Os solicitantes que teñan un título de Mestrado Oficial, tendo preferencia outros másteres vinculados a Ciencias da Educación (distintos aos citados no punto 1) sobre os másteres noutras áreas de coñecemento.

3. Os solicitantes que acrediten superar 60 ECTS de posgrao dun plan de estudos oficial de Universidades españolas (tendo preferencia os solicitantes que proveñan de títulos de grao na área de Ciencias da Educación, fronte aos provenientes de graos doutras áreas de coñecemento.

4. Os solicitantes que acrediten a Suficiencia Investigadora dun programa de doutoramento de Ciencias da Educación regulado polo RD 185/85 e aqueles que acrediten estar en posesión do Diploma de Estudos Avanzados regulados polo RD 778/98.

5. Solicitantes en posesión dun título estranxeiro equivalente a Mestrado oficial do ámbito de Ciencias da Educación que faculten, no país de orixe para o acceso a estudos de doutoramento na fase de investigación (homologado ou sen homologar).

6. Solicitantes doutros masters que no futuro desenvólvanse, vinculados á área de Ciencias da Educación.


Os casos 2, 3, 4, 5 y 6 serán analizados individualmente pola Comisión Académica do Doutoramento que poderá confirmar ou non a adecuación da formación previa do candidato a este Doutoramento.