Campus del Agua

Participación en Congresos

Datos Básicos


Título da Actividade

Participación en Congresos e Xornadas Científicas relevantes no ámbito das Ciencias da Educación

Duración

30 horas.

Carácter

Optativo


Detalle e planificación

Os doctorandos participarán naqueles Congresos e Xornadas nacionais e internacionais, recomendados pola CAPD, presentando Comunicacións e/ou posters. Cada ano o programa de doutoramento fará público a listaxe de Congresos que se recomendarán, incluíndo congresos nacionais e internacionais. < br />< br/> Planificación Temporal: impulsarase a participación nun destes eventos cada ano para os estudantes a tempo completo; para os doctorandos a tempo parcial, dada a voluntariedad da actividade proponse unha distribución libre desta actividade.


Procedementos de Control

As Comunicaciones e/ou posters presentados
Esta actividade pretende traballar e avaliar as competencias CG1, CE3, e CE5, así como as capacidades e destrezas persoais CA03 e CA06


Actuacións de movilidade


A asistencia a estes eventos apoiarase nas axudas e bolsas que poderán ofertar as Universidades e mesmo equipos de investigación para iso.