Campus del Agua

Liñas de investigación

 • 1.01 - Equidade Inclusión para a mellora escolar.
 • 1.02 - Abandono e Fracaso Escolar.
 • 1.03 - Materiais Curriculares e Equidade.
 • 1.04 - O enfoque de xénero nos procesos de exclusión e inclusión.
 • 1.05 - Plurilingüismo: inclusión e equidade de linguas.
 • 1.06 - Equidade, cambio social e desenvolvemento sostible.
 • 1.07 - Benestar, Infancia e Xuventude.
 • 1.08 - Colectivos en situación ou risco de exclusión social.
 • 1.09 - Educación Intercultural.
 • 2.01 - Procesos de ensinanza aprendizaxe para a equidade.
 • 2.02 - Educación Mediática e competencia dixital para a equidade.
 • 2.03 - Desenvolvemento de competencias docentes para a equidade.
 • 2.04 - Asesoramento e Orientación como apoio para a calidade e equidade na educación.
 • 2.05 - Innovación nas materias curriculares.
 • 2.06 - Políticas educativas innovadoras e xustiza Social.
 • 2.07 - A construcción histórica dunha cultura escolar inclusiva e innovadora.