Convocatoria de matrícula en estudos de posgrao para o curso 2023/2024

Xa foi publicada a resolución reitoral de 27 de maio de 2023 pola que se publica a convocatoria de matrícula para estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo para o curso académico 2023/2024.

Máis información